Kto sme

imgage

“Ten, kto zachráni človeka, zachráni svet..”   Sanhedrin 4:5

Miesto v dome je občianske združenie, ktoré združuje ľudí so sociálnym cítením, ktorým nie je ľahostajný osud tých, ktorí v nejakej forme potrebujú našu pomoc a pozornosť.

Svojou činnosťou sa zameriava na sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo a  na konkrétnu terénnu prácu v oblasti regiónu mesta Levice.

Niektoré svoje služby poskytuje priamo v teréne, iné vo svojom, za týmto účelom vytvorenom stredisku sociálnej pomoci.

Miesto v dome, o.z. spolupracuje pri svojom úsilí poskytovať sociálnu pomoc aj s inými organizáciami s podobným zameraním.