Podpora mesta

Sme veľmi vďační za to, že mesto Levice už roky podporuje našu prácu -  konkrétne výdaj stravy pre bezdomovcov a ľudí v núdzi v našom meste a okolí. Vzájomná spolupráca a spojenie síl, možností a schopností vedie k väčšej efektivite v akejkoľvek oblasti života. A aj pre nás je každá forma konštruktívnej spolupráce prínosom a pomáha nám naplňať zámery a úlohy, ktoré naše združenie má - pomáhať ľuďom v núdzi.

Mesto nás naďalej podporuje v pomoci bezdomovcom a ľuďom v núdzi a schválilo finančnú podporu na projekt „Jedno teplé jedlo denne“ aj na rok 2022 a príspevok na chod nízkoprahového denného centra. Ďakujeme!
 
 

Neustále sa snažíme pre našich prijímateľov sociálnych služieb vylepšovať prostredie v ktorom služby poskytujeme. Tento rok sme sa rozhodli zastrešiť priestor pred jedálňou, aby sme zabezpečili komfort pri výdaji jedla v čase nepriaznivého počasia. Prekrytím tiež vznikne priestor na slávnostný výdaj jedla napr. počas Vianočnej slávnosti. Stavbu prístreška  realizujeme vďaka finančnej podpore z rozpočtu Mesta Levice. Ďakujeme!

Pristresok