Vianoce 2021 - Poďakovanie

Ako po minulé roky, aj koniec roka 2021 sa niesol v znamení príprav na Vianoce. Rok 2021 bol pre väčšinu z nás dlhý a tažký. Aj napriek pandémii, ktorá položila na kolená celý svet, sme slávili najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Tie u nás boli síce iné, ako je u nás zvykom, ale o to viac sme si vážili, že sme ich mohli, aj keď s prísnymi obmedzeniami, osláviť. Mohli by sme hovoriť o všetkých negatívach, ktoré situácia vo svete priniesla, no my sme si všimli veľa toho dobrého. Ľudia sú stále ľuďmi s veľkým srdcom, v ktorých je mnoho empatie a prajnosti. Presvedčili sme sa o tom aj tieto Vianoce. Preto by sme radi poďakovali všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa rozhodli urobiť krásne Vianoce aj tým najbiednejším. Mnoho z vás sa zapojilo do projektu Vianočný zázrak, prostredníctvom ktorého sme urobili Vianoce deťom z našej komunity. Ďakujeme našim sponzorom – pekáreň Bageta Tekovské Lužany, pekáreň Pekný deň Kozárovce, ale aj jednolivcom, ktorí nás prekvapili a priniesli vianočné koláčiky a s nimi aj dobrú náladu, alebo sa rozhodli uvariť vianočnú kapustnicu a rozdať ju ľudom bez domova.