Doučovanie detí pokračuje

Aj v súčasnosti realizujeme pravidelné doučovanie pre deti z marginalizovanej rómskej komunity Ladislavov dvor.

V septembri 2019 sme ukončili dlhoročnú spoluprácu so Spojenou školou internátnou v Leviciach z dôvodu nedostatku žiakov zo spomínanej komunity na ich škole. Väčšina detí je integrovaná na jednotlivých ZŠ v meste. Hľadali sme iné možnosti a podarilo sa nám nadviazať spoluprácu s Komunitným centrom na Ladislavovom dvore. Pravidelne raz do týždňa dochádzame do centra a venujeme sa skupine pätnástich detí. Záujem o doučovanie u detí a ich rodičov pretrváva. Práca na doučovaní pozostáva zvyčajne z dvoch častí, vzdelávacej a tvorivej. 

Čítať ďalej: Doučovanie detí pokračuje

Pomoc formou šatstva

Popri výdaji teplého jedla poskytujeme núdznym ľuďom aj oblečenie, obuv. Raz do týždňa v našom sociálnom centre prebieha výdaj šatstva. Alenka, ktorá ho má na starosti, určila pravidlá, ktoré sú klientmi akceptované a redukujú chaos, spory či závisť.
Šatstvo tiež poskytujeme sociálne slabým rodinám, o ktorých sa dopočujeme a to v našom meste ale aj v okolitých obciach a chudobnejších lokalitách, kam ho často transportujeme naším mikrobusom.

Ak viete o niekom vo vašom okolí (jednotlivcovi či rodine s deťmi), kto by takúto materiálnu pomoc potreboval a tiež rád prijal, neváhajte a kontaktujte nás.
Podľa možností sa snažíme pomôcť, kde sa len dá.

Nota Bene

 

 

V latinčine tento pojem znamená “VENUJTE POZORNOSŤ“. Tento názov taktiež nesie celoslovenský pouličný časopis, ktorý dáva šancu ľuďom bez domova, aby si pomohli sami. Je to časopis, ktorý pomáha ľuďom v núdzi, bezdomovcom alebo tým, ktorým hrozí, že prídu o svoj domov. Predajom tohoto časopisu získavajú aspoň malé finančné prostriedky, ktoré im pomáhajú preklenúť ťažkú životnú situáciu. Predaj NOTA BENE tiež funguje ako prevencia kriminality. Poskytuje možnosť dôstojného príjmu pre ľudí bez domova a tým, ktorým hrozí z finačných dôvodov strata strechy nad hlavou.

Ako NOTA BENE pomáha riešiť situáciu bezdomovcov?

Čítať ďalej: Nota Bene

Teplé jedlo

Už niekoľko rokov vďaka podpore mesta Levice smieme poskytovať ľuďom v núdzi jedno teplé jedlo denne. Denne poskytneme približne tridsať porcií hustej polievky s chlebom. Výdaj stravy prebieha v pracovných dňoch od pondelka do piatku v čase od 11:00 do 12:00 v našom nízkoprahovom dennom centre na Ulici kpt. Nálepku 125.

Okrem teplej polievky si naši klienti môžu u nás dať horúcu kávu a čaj. Vďaka spolupráci s potravinovou bankou máme tiež možnosť rozdávať potraviny pre ľudí v núdzi.

V posledný pracovný deň pred Vianocami je už tradíciou slávnostné vianočné menu.