Navštívili sme Salzburg

Koncom februára náš tím navštívil dlhoročných podporovateľov činnosti združenia Miesta v dome v Salzburgu. Je to organizácia AVC Rakúsko, ktorej riaditeľom je je Edvin Jung a pre prácu na Slovensku je poverený Mikus Rúben.
Prvou úlohou našej návštevy bolo  informovať o našej práci našich podporovateľov. Mali sme dve stretnutia: na jednom bol prítomný aj riaditeľ AVC, druhé stretnutie bolo s ľuďmi z cirkevného zboru, v ktorom sa počas roka organizujú zbierky šatstva pre nás. Na obidvoch stretnutiach sme prezentovali našu činnosť slovom, fotkami, skúsenosťami a príbehmi a tak sme mohli priblížiť našim priateľom, čo všetko robíme a čoho súčasťou sú aj oni, i keď sú ďaleko. Ale bez ich obetavosti, pomoci by sme nemohli poskytovať šatstvo ľuďom, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.
Druhým účelom našej návštevy bolo budovanie nášho tímu. Oba účely boli splnené na 100% - prežili sme bohatý a nádherný i keď upršaný víkend.

 

Navštívili nás

V našej práci neziskovej organizácie sú pre nás partneri veľmi dôležití. Bez nich by sme nemohli robiť nič z toho, čo robíme. Či už je to mesto Levice; firmy a jednotlivci, čo nás sponzorujú; grantové spoločnosti, podporujúce nás formou rôznych projektov; kresťanské organizácie, poskytujúce nám praktickú pomoc vo forme šatstva, potravín; cirkev, atď. Partneri na Slovensku i v zahraničí.  Práve vo februári nás navštívili naši priatelia a partneri z Nemecka, ktorí so sebou vždy prinesú aj praktickú pomoc - šatstvo, školské tašky pre deti, hračky, sladkosti, potravinové balíky. Naše stretnutia sú pre nás veľkým povzbudením a zakaždým sa navzájom informujeme o našich aktivitách, starostiach, výzvach i úspechoch.

Najprv to bola skupina z misijnej organizácie EMG zo severo-východného Nemecka, ktorá sa predovšetkým venuje núdznym rodinám v rôznych nielen európskych krajinách, ľuďom so závislosťami, prisťahovalcom. Priniesli nám šatstvo pre núdznych a sladkosti pre deti. Na jar sa ich chystáme navštíviť a pozrieť sa zblízka na to, ako fungujú ich aktivity. Spolupráca je dobrá vec. Nielen kvôli praktickej hmotnej pomoci, ale aj preto, že sa môžeme učiť jeden od druhého, čo všetko sa dá ešte robiť alebo vylepšiť, zefektívniť.

Potom nasledovala návšteva z organizácie FEG Auslandshilfe, ktorá pomáha ľuďom v chudobných krajinách, v oblastiach postihnutých katastrofami, nemocniciam, školám.
Priniesli nám šatstvo a množstvo potravinových balíkov, ktoré môžeme rozdávať chudobným rodinám.

Za touto pomocou stoja mnohí nemeckí kresťania, ktorí sa rozhodli pamätať na núdznych a verne celé roky vytvárajú potravinové balíky a zbierajú šatstvo a rôzne predmety potrebné pre každodenný život a transportujú ich k nám a do mnohých oblastí a krajín, kde ľudia trpia núdzu.

Naši partneri

Naši súčasní partneri sú:

Mesto Levice (finančná podpora)
Nadácia AGEL
Pigagro, s.r.o.
Nadácia TESCO

  
   Slovenské elektrárne, a. s.OZ Proti prúdu
(časopis NOTA BENE)
Cirkev bratská Levice
GAV Levice (dobrovoľníci)
PaSA Levice (dobrovoľníci)
Samaritan's Purse (vianočné balíky pre núdzne  deti)
Human InternationalNaši partneri v minulosti:

JPK
NDS - Nadácia pre deti Slovenska (práca s deťmi)
EMG Nemecko
FEG Auslandshilfe Nemecko
De Miclén Levice (hygienické potreby)
ALBÉA Slovakia, s.r.o.
Nadácia PONTIS
Hilfe für Brüder
PSI Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Levice
ICM Levice
OPEN SOCIETY FOUNDATION - Nadácia otvorenej spoločnosti (podpora cez projekt)
AVC Rakúsko
Firma Zotherm
Nadácia pre deti Slovenska fond Leaf (podpora cez projekt)
EIJH Rakúsko (šatstvo)
Konto ORANGE
PDCS Partners for Democratic Change SlovakiaNadácia pre deti Slovenska - Fond Hodina deťom
Geschenke der Hoffnung Nemecko (balíčky pre novorodencov)
OM Viedeň
Licht im Osten Nemecko
Hilfe für Brüder Nemecko
Firma Hipp
OZ Formica
ProChrist Nemecko
KIA MOTORS